Σεμινάρια

a

Ο Επιχειρησιακός Σκύλος

  /  Blog Articles   /  Ο Επιχειρησιακός Σκύλος

Ο Επιχειρησιακός Σκύλος

Η ευρέως διαδεδομένη χρήση σκύλων για τη στήριξη των λειτουργιών της πολιτείας σήμερα έχει οδηγήσει στη συχνή χρήση του όρου “εργαζόμενος σκύλος” για κάθε σκύλο που εκπαιδεύεται για να στηρίξει την κοινωνία σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ειδικά στις αγγλόφωνες χώρες χρησιμοποιείται συχνά οι όροι “working dog” και “Κ9” ως ακουστικό υποκατάστατο της αγγλικής λέξης σκύλος “canine” (/ˈkeɪnʌɪn,ˈkanʌɪn/).

Κάθε κατηγορία εργαζόμενων σκύλων διαφέρει μοναδικά η μία από την άλλη ως προς τις εργασίες, που εκπαιδεύονται να εκτελούν, και ως προς το επίπεδο του επαγγελματικού κινδύνου, στον οποίο εκτίθενται. Συνεπώς, η ομαδοποίηση όλων των εργαζόμενων σκύλων υπό τον ίδιο τίτλο είναι μάλλον ακατάλληλη και παραπλανητική. Εντός της κοινότητας των εργαζόμενων σκύλων σε πολιτειακές υπηρεσίες και οργανισμούς ενέχεται μία διακριτή ομάδα σκύλων (K9s), από τους οποίους απαιτείται να επιχειρούν σε υψηλής επικινδυνότητας τακτικά θέατρα επιχειρήσεων. Αυτοί οι σκύλοι θέτουν τους εαυτούς τους συνεχώς σε κινδύνους που απειλούν τη ζωή τους. Για αυτούς τους σκύλους, ο τίτλος “επιχειρησιακός σκύλος” (Operational K9 – OpK9) είναι πιο κατάλληλος όρος για να διακρίνουμε αυτή την ειδική ομάδα εργαζόμενων σκύλων από την υπόλοιπη “αγέλη”. Οι επιχειρησιακοί σκύλοι περιλαμβάνουν τους σκύλους που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας, όπως η αστυνομία και το λιμενικό σώμα, σε άλλες πολιτειακές υπηρεσίες προστασίας της δημόσιας τάξης (π.χ. εργαζόμενοι σκύλοι σε τελωνειακούς σταθμούς ή σε σταθμούς διαλογής εμπορευμάτων), καθώς και οι σκύλοι Έρευνας και Διάσωσης. Για το στρατό, οι όροι Στρατιωτικά Εργαζόμενοι Σκύλοι (Military Working Dogs) ή Σκύλοι Πολλαπλών Ρόλων (Multi-Purpose Canines, ειδικά σε ένοπλες δυνάμεις ξένων χωρών) παραμένουν πιο χρηστικοί και γνωστοί τίτλοι για αυτόν τον πληθυσμό της ελίτ των επιχειρησιακών σκύλων.

Οι επιχειρησιακοί σκύλοι δεν υπηρετούν με δική τους θέληση, όπως το υπόλοιπο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Και όμως, αποτελούν τα πιο πιστά και αξιόπιστα μέλη επιχειρησιακών ομάδων σε θέατρα επιχειρήσεων. Αναμφίβολα, εκτελούν μία υπηρεσία ανεκτίμητης αξίας στη σύγχρονη κοινωνία και τους οφείλουμε μέγιστη ευγνωμοσύνη για την ανιδιοτελή τους προσφορά, την αφοσίωση τους και τις θυσίες τους. Συνεισφέροντας στο πεδίο της μάχης, αλλά και σε όποιο άλλο μέρος επιχειρούν, οι επιχειρησιακοί σκύλοι παρέχουν ανεκτίμητης αξίας υπηρεσίες και γίνονται σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος σε οποιοδήποτε επαγγελματικό τομέα, είτε αυτός αφορά τη δημόσια τάξη, είτε τις ένοπλες δυνάμεις, είτε την ανθρωπιστική βοήθεια, είτε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. Αυτοί οι “Φρουροί” της δικής μας Ελευθερίας ανιδιοτελώς αφιερώνουν τις ζωές τους για να μας προστατεύουν από τον κίνδυνο και να αμύνονται για τη δική μας χώρα.

Τους ευχαριστούμε. Δικαίως μπορούν να αποκαλούνται “συνεργάτες μας”, “συστρατιώτες μας” ή “συμμαχητές μας” και πρέπει να προστατεύουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

“..ὣσπερ κύνας ἀγρύπνους..”

Για να είσαι έτοιμος στην πιο δύσκολη στιγμή τους, δες τα σεμινάρια του ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ εδώ.