Σεμινάρια

ΣΥΝΟΨΗ Ένα μονοήμερο σεμινάριο που δίνει τη μόνη επίσημη πιστοποίηση BLS και ALS στο κτηνιατρικό επάγγελμα. Η εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) του σκύλου και της γάτας γίνεται βάσει επικαιροποιημένων επιστημονικών δεδομένων και διεξάγεται σε άμεση συνεργασία με τον οργανισμό RECOVER (Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation). Το σεμινάριο απευθύνεται σε κτηνιάτρους, βοηθούς κτηνιάτρου και φοιτητές κτηνιατρικών σχολών. Η εκπαίδευση

Ένα μοναδικό και συναρπαστικό μονοήμερο σεμινάριο, που γίνεται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ. Είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες χειριστές εργαζόμενων σκύλων, εκπαιδευτές σκύλων, κυνηγούς, βοηθούς κτηνιάτρων, pet groomers, επαγγελματίες στο χώρο των μικρών ζώων αλλά και κάθε ιδιοκτήτη σκύλου και γάτας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν δίπλα – δίπλα με στόχο να χτίσουν τη θεωρητική γνώση μαζί με την