Σεμινάρια

ΣΥΝΟΨΗ Ένα μονοήμερο σεμινάριο που δίνει τη μόνη επίσημη πιστοποίηση BLS και ALS στο κτηνιατρικό επάγγελμα. Η εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) του σκύλου και της γάτας γίνεται βάσει επικαιροποιημένων επιστημονικών δεδομένων και διεξάγεται σε άμεση συνεργασία με τον οργανισμό RECOVER (Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation). Το σεμινάριο απευθύνεται σε κτηνιάτρους, βοηθούς κτηνιάτρου και φοιτητές κτηνιατρικών σχολών. Η εκπαίδευση