Σεμινάρια

Όροι και Προϋποθέσεις

ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ [ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ]
Όροι και Προϋποθέσεις για την χρήση των ιστοσελίδων και την παροχή υπηρεσιών

Σε παρακαλούμε πολύ να διαβάσεις αυτούς τους όρους προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή κάνοντας εγγραφή στις υπηρεσίες μας, αποδέχεσαι τους παρόντες όρους.

Όροι και Προϋποθέσεις για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω σεμιναρίων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αυτούς τους όρους προσεκτικά. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας ή κάνοντας εγγραφή στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, συμφωνείς με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Πληροφορίες για εμάς

Ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας www.agrypnous.gr και www.k9tecc.gr είναι η ατομική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ – ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ (εφεξής “η επιχείρηση” ή ο “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ”), μία ατομική επιχείρηση καταχωρημένη στην Ελλάδα με ΑΦΜ 141514290.

Όροι Σύμβασης

Η επιχείρηση συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες σε εσένα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν. Το παρόν επέχει τη θέση σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και εσένα και πρέπει να αναγιγνώσκεται με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, εξαντλητικώς συμφωνημένα να είναι μέρος του παρόντος. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις, που περιέχονται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εξαιρούνται από το παρόν, εκτός εάν η συμπερίληψή τους συμφωνείται ρητώς γραπτώς μεταξύ μας.

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι ακόλουθοι όροι “ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ”, “η επιχείρηση”, “εμείς” και “εμάς” σημαίνουν την ατομική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ – ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ και ο όρος “υπηρεσία” σημαίνει το σεμινάριο ή άλλες υπηρεσίες που έχεις παραγγείλει από εμάς και ορίζονται στην περιγραφή υπηρεσιών, στα ηλεκτρονικά μηνύματα καλωσορίσματος ή άλλα συμπεφωνημένα έγγραφα.

Πώς διαμορφώνεται η σύμβαση μεταξύ εσού και ημών

 1. Οι ιστοσελίδες μας και/ή ο υπάλληλός μας μέσω τηλεφώνου θα σε κατευθύνει μέσω των βημάτων που απαιτούνται για να τοποθετήσεις μία παραγγελία σε εμάς. Η διαδικασία λήψης και διαχείρισης παραγγελιών σου επιτρέπουν να ελέγξεις και να εντοπίσεις οποιαδήποτε λάθη πριν υποβάλλεις την παραγγελία σου σε εμάς. Σε παρακαλούμε να χρησιμοποιήσεις αρκετό χρόνο να διαβάσεις και να ελέγξεις την παραγγελία σου σε κάθε βήμα ή σελίδα της διαδικασίας παραγγελίας.
 2. Μετά την υποβολή της παραγγελίας σου, θα λάβεις ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από εμάς, για να σου επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε την παραγγελία σου. Όμως, σου επισημαίνουμε, ότι αυτό δεν σημαίνει, ότι έχουμε αποδεχτεί την παραγγελία σου. Για παράδειγμα, εκτελούμε ελέγχους ως προς την καταλληλόλητα εγγραφής (για περισσότερες πληροφορίες δες παρακάτω “Καταλληλόλητα”). Η αποδοχή της παραγγελίας σου από εμάς θα λάβει μέρος ως περιγράφεται στην παράγραφο 3.
 3. Θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας αποστέλλοντας σε εσένα ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι το/τα σεμινάριο/α έχει/έχουν κρατηθεί (“Επιβεβαίωση Κράτησης”). Η Σύμβασης μεταξύ μας θα διαμορφωθεί όταν σου αποστείλουμε την Επιβεβαίωση Κράτησης.
 4. Όλες οι συμβάσεις μας γράφονται στην Ελληνική Γλώσσα.
 5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούμε να σου προσφέρουμε το σεμινάριο, θα σε ενημερώσουμε για αυτό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και δεν θα προχωρήσουμε σε επεξεργασία της παραγγελίας σου. Αν έχεις ήδη πληρώσεις για το/τα σεμινάριο/α, θα σου επιστρέψουμε το πλήρες ποσό πληρωμής το συντομότερο δυνατόν.

Καταλληλόλητα

Όταν προβαίνεις σε παραγγελία κάποιας υπηρεσίας από εμάς, μπορεί να ζητήσουμε αποδείξεις για την καταλληλόλητα σου για να εγγραφείς όπως άλλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης, αριθμούς εγγραφής σε θεσμοθετημένα επαγγελματικά μητρώα κ.τ.λ. Η διαχείριση των εγγράφων που μας παρέχεις θα γίνει σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και αυστηρώς για τους σκοπούς ελέγχου της καταλληλόλητας για τις υπηρεσίας μας. Μπορεί να μοιραστούμε αυτά τα έγγραφα με άλλους φορείς πιστοποίησης εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση αυτών των εγγράφων δες στην Πολιτική Απορρήτου.

Στην περίπτωση που δεν κριθείς κατάλληλος θα σε αποζημιώσουμε πλήρως για την υπηρεσία για την οποία έχεις πληρώσει.

Υπηρεσία

Όταν θέτεις παραγγελία για μία υπηρεσία από εμάς, έχεις το δικαίωμα να αποσύρεις τις εντολές σου, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε στιγμή εντός δεκατεσσάρων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας. Το εν λόγω δικαίωμα θα πάψει όμως να υφίσταται, αν παρασχεθεί η υπηρεσία με τη συγκατάθεσή σου εντός αυτού του διαστήματος.

Στοχεύουμε να παρέχουμε την υπηρεσία σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί μαζί σου. Όμως οποιεσδήποτε αναφερόμενες ημερομηνίες για την παροχή ή την έναρξη ή / και την λήξη της υπηρεσίας είναι μόνο κατά προσέγγιση και δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση σε σχέση με αυτό.

Πληρωμή

Είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις τις χρεώσεις για τις οποίες ειδοποιείσαι από εμάς για την υπηρεσία.

Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται πριν από όλα τα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες και / ή η αποπληρωμή θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την έκδοση του παραστατικού. Αν έχεις επιλέξει την επιλογή (όπου δίνεται η δυνατότητα τέτοιας επιλογής) να πληρώσεις οποιοδήποτε ποσό σε δόσεις, η πληρωμή των δόσεων πιστώνεται σε εσένα και θα πρέπει να γίνεται εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης του νόμιμου τόκου στο υπόλοιπο πληρωμής και / ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση σου στο σεμινάριο.

Οι υποχρεώσεις μας

Συμφωνούμε ότι εμείς θα προβούμε στα κάτωθι:

 • Θα παρέχουμε την υπηρεσία με λογική ικανότητα και φροντίδα.
 • Θα διατηρήσουμε εμπιστευτική οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία μας παρέχεις.
 • Θα παρέχουμε επαρκή ασφάλεια σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εφαρμοστικών εθνικών νόμων για οποιοδήποτε πληροφορία μας παρέχεις.
 • Θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες σε σχέση με οποιοδήποτε δεδομένο ή πληροφορία μας παρέχεις.
 • Θα ακολουθήσουμε την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου, οι οποίες ορίζουν τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους επεξεργαζόμαστε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε από εσένα, ή παρέχεις εσύ σε εμάς.

Οι υποχρεώσεις σου

Συμφωνείς, ότι θα συνεργαστείς πλήρως μαζί μας σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας και θα διασφαλίσεις, ότι θα γίνει το ίδιο από τους υπαλλήλους σου.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείς σε τέτοια επεξεργασία και επιβεβαιώνεις, ότι όλα τα δεδομένα που παρέχεις είναι ακριβή.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)

Κατά κανόνα επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εκτός αν μας έχει συγκεκριμένα ζητηθεί να μην ενεργήσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο ή είναι σαφώς ακατάλληλο. Τα υπολογιστικά μας συστήματα ελέγχονται τακτικά για ιούς. Παρά το γεγονός, ότι χρησιμοποιούμε όλες τις μεθόδους εντός λογικών πλαισίων για να αποτρέψουμε τη μετάδοση σε εσένα όλων των γνωστών ιών, θα πρέπει να ελέγχεις όλη την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία σου για ιούς και να χρησιμοποιείς λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό για να παρακολουθείς τα αρχεία σου, τα ηλεκτρονικά μηνύματά σου και τα επισυναπτόμενα σε αυτά αρχεία.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε αυτή τη σύμβαση αν επέχεις θέση υποκειμένου πτώχευσης (ή ισοδύναμου με βάση την εθνική νομοθεσία) ή αν διαπιστωθεί από μέρους σου αφερεγγυότητα ή διακανονισμός ή σύμβαση με, ή εντολή προς το συμφέρον των πιστωτών σου, ή αν οποιοδήποτε κεφάλαιό σου είναι υποκείμενο οποιασδήποτε μορφής κατάσχεσης. Αν έχεις τη μορφή επιχείρησης, μπορούμε να τερματίσουμε τη σύμβαση αμέσως σε περίπτωση που υπαχθείς σε διαδικασίες πτώχευσης, λύσης, ρευστοποίησης είτε εθελοντικής, είτε υποχρεωτικής, ή αν οριστούν λήπτες ή διοικητικοί λήπτες ή διαχειριστές των ανωτέρω διαδικασιών.

Σε συνάρτηση με τα δικαιώματα μας, όσον αφορά στον τερματισμό της σύμβασης, μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή μονομερώς ως μοναδική επιλογή είτε να αναστείλουμε την παρεχόμενη υπηρεσία υπό την παρούσα σύμβαση ή να προβούμε σε τερματισμό του συμβολαίου αμέσως, αν παραβιάσεις οποιοδήποτε όρο αυτής της σύμβασης ή αν παραμείνει απλήρωτη οποιαδήποτε χρέωση από εσένα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία του σεμιναρίου ή της υπηρεσίας.

Οποιαδήποτε παραίτηση ή αποποίηση από εμάς για οποιαδήποτε παραβίαση από μέρους της παρούσας σύμβασης δεν μας εμποδίζει από το να λάβουμε δράση εναντίον σου, αν προβείς πάλι σε παραβίαση της σύμβασης σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Υπαιτιότητα

Αποδεχόμαστε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στις υπηρεσίες και για οποιαδήποτε αμέλεια από μέρους μας. Αυτό όμως περιορίζεται στον αναφερόμενο βαθμό της παρούσας παραγράφου.

Κανένας όρος στην παρούσα συμφωνία δεν ερμηνεύεται ως περιοριστικός ή όρος που αποκλείει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπική βλάβη που είναι αποτέλεσμα δικής μας αμέλειας ή για απάτη ή, στο βαθμό που τέτοια δικαιώματα δεν εξαιρούνται ρητώς από τη σύμβαση, για οποιαδήποτε κατάσταση αντιβαίνει στα θεσμοθετημένα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου με την ιδιότητα του καταναλωτή.

Υπό τους όρους της αμέσως προαναφερθείσας υποπαραγράφου, θα πρέπει να θεωρούμαστε υπεύθυνοι προς εσένα σε σχέση με οποιαδήποτε άμεση απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε από δικές μας ενέργειες ή παραλείψεις και αυτές των υπαλλήλων μας, εντολοδόχων μας ή υπεργολάβων μας, εκτός της αναφερόμενης Εξαιρούμενης Απώλειας. Στην παρούσα παράγραφο, η φράση “Εξαιρούμενη Απώλεια” σημαίνει όλες τις ειδικές απώλειες (είτε η πιθανότητα τέτοιας απώλειας προερχόμενης από συγκεκριμένη παραβίαση της σύμβασης ή υποχρέωσης έρθει σε δική μας γνώση κατά τη στιγμή δημιουργίας της σύμβασης είτε όχι) και απώλεια, μερική ή ολική καταστροφή δεδομένων ή απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή προϋπολογιζόμενων εσόδων, είτε αυτά συνέβησαν άμεσα ή έμμεσα, ή οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη βλάβη, είτε εκ της συμβάσεως ή εκ του νόμου (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή αλλιώς.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, σε καμμία περίπτωση οποιοδήποτε μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο προς το άλλο για κάθε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια οποιασδήποτε φύσης και με οποιοδήποτε τρόπο προκληθείσα.

Δεν έχουμε οποιαδήποτε υπονοούμενη ή ρητώς αναφερόμενη υποχρέωση, ευθύνη ή υπαιτιότητα εντός συμβάσεως ή δια νόμου (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) άλλης από αυτή που αναφέρεται ρητώς σε αυτή τη σύμβαση.

Ανωτέρα βία

Δεν φέρουμε υπαιτιότητα για οποιαδήποτε παραβίαση της σύμβασης μεταξύ ημών και εσού ή των εκπαιδευομένων που προκαλείται από γεγονότα έξω από τον λογικό μας έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι εξαντλητικώς, βιομηχανικού ανταγωνισμού, διακοπών στις μεταφορές, εξαιρετικών καιρικών φαινομένων, ενεργειών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της γενικής κυβέρνησης ή άλλων αρχών, πανδημίας, πολέμου, πλημμύρας, πυρκαγιάς ή διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας.

Γενικοί Όροι

Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται να δίνεται από οποιοδήποτε μέρος προς το άλλο υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να είναι γραπτή απευθυνόμενη στο άλλο μέρος στην καταχωρημένη έδρα του ή εγκατάστασή του ή οποιαδήποτε διεύθυνση που θα έχει οριστεί στο σχετικό χρόνο προς το μέρος που κάνει την ειδοποίηση.

Αν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας σύμβασης θεωρείται από οποιαδήποτε ανταγωνιστική αρχή άκυρο ή μη εφαρμόσιμο στο όλον ή στο μέρος, η ισχύς των υπόλοιπων μερών της παρούσας σύμβασης και το υπόλοιπο μέρος του τμήματος υπό αναίρεση δεν θα πρέπει να επηρεάζονται.

Η παρούσα σύμβαση εξαιρεί και / ή υπερέχει οποιασδήποτε προηγούμενης αναφοράς ή συμφωνίας μεταξύ μας είτε γραπτή είτε προφορική σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας.

Η παρούσα σύμβαση βρίσκεται υπό τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και συμφωνούμε και οι δύο να απευθυνόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Κατά την εγγραφή σου σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σημειώσουν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

 1. Ο εκπαιδευόμενος συμφωνεί να πληρώσει για το σεμινάριο/εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως περιγράφεται στο παραστατικό παραγγελίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο (όπως π.χ. μη επαρκής αριθμός εγγεγραμμένων) ένα σεμινάριο δεν διεξαχθεί, τότε κάθε αμοιβή εγγραφής αποζημιώνεται πλήρως. Όμως, άλλα έξοδα που έκαναν οι εκπαιδευόμενοι, όπως για παράδειγμα έξοδα κρατήσεων ταξιδίων, εξαιρούνται.
 2. Κάθε ακύρωση που γίνεται από εκπαιδευόμενο πρέπει να γίνεται γραπτώς. Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι και 14 ημέρες από την έναρξη του σεμιναρίου παρακρατείται το 30% του συνολικού ποσού εγγραφής. Κανονικά δεν επιστρέφονται χρήματα για ακυρώσεις που γίνονται εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Οποιοδήποτε αίτημα για επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται γραπτώς στη διεύθυνση της επιχείρησης.
 3. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παραχωρήσουν τη θέση τους άλλο πρόσωπο για ένα σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να ειδοποιήσουν την επιχείρηση εκ των προτέρων για το όνομα, ούτως ώστε οι εγγραφές των εκπαιδευομένων να αντανακλούν ακριβώς την προσέλευση.
 4. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την επιχείρηση, δίνοντας τουλάχιστον διορία απάντησης 14 ημερών, αν δεν μπορούν να προσέλθουν, ή επιθυμούν να τροποποιήσουν τον χώρο του σεμιναρίου ή να ακυρώσουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο. Αδυναμία να πράξεις κατ’ αυτόν τον τρόπο καταλήγει σε δική σου χρέωση ενός ονομαστικού ποσού προς κάλυψη των εξόδων της εγκατάστασης διεξαγωγής του σεμιναρίου των 80,00 € (ογδόντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ για διαλέξεις και 150 € (εκατόν πενήντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ για προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης. Οι εν λόγω χρεώσεις θεωρούνται πληρωτέες για ακυρώσεις σεμιναρίων/εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περίπτωση ειδοποίησης εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Χρεώσεις χαμένων ενοτήτων σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που δεν πληρώθηκαν καθίστανται πληρωτέες πριν την προσέλευση στην χαμένη ενότητα σε άλλη ημερομηνία στο μέλλον. Καμμία αποζημίωση δεν πραγματοποιείται σε σχέση με χαμένες ή ακυρωμένες ενότητες σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η προσέλευση σε χαμένες ενότητες σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπόκεινται στην προϋπόθεση λήψης γραπτού αιτήματος και ύπαρξης όμοιου εναλλακτικού διαθέσιμου σεμιναρίου εντός περιόδου δώδεκα μηνών.
 5. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση ειδοποιείται για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη για μη ενημέρωση για αλλαγές στα σεμινάρια, αν δεν έχουν παρασχεθεί ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας.
 6. Οι χώροι εκπαίδευσης της επιχείρησης καλύπτονται με ασφάλιση αστικής ευθύνης. Όμως, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ίδιοι διαθέτουν ασφάλιση, ειδικά αν το σεμινάριο περιλαμβάνει επισκέψεις σε άλλες εγκαταστάσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση πρακτικής εκπαίδευσης.
 7. Η επιχείρηση διασφαλίζει ότι οι ομιλητές θα είναι καταλλήλως έμπειροι στο αντικείμενο εκπαίδευσης. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, υπό εξαιρετικές συνθήκες, να αλλάξει τους χώρους εκπαίδευσης, τις ημερομηνίες ή τους ομιλητές των σεμιναρίων. Υπό τέτοιες συνθήκες, η επιχείρηση θα παρέχει την όσο πιο δυνατόν έγκαιρη ενημέρωση στους εκπαιδευόμενους.
 8. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μία κράτηση σε ένα σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα αν δεν έχει ληφθεί η αντίστοιχη πληρωμή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 9. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση των πιθανών προσωπικών κινδύνων που ενέχονται κατά την συμμετοχή σε σεμινάρια που περιλαμβάνουν χειρουργικά εργαλεία και / ή ζώντα ζώα και θα πρέπει να διασφαλίζουν, ότι διαθέτουν επαρκή ασφάλιση. Σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού που προκαλείται από αμέλεια ως προς τους προαναφερθέντες κινδύνους, η επιχείρηση δεν θα αποδεχθεί καμμία υπαιτιότητα σε σχέση με τραυματισμούς που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τέτοιων σεμιναρίων / εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους ή οποιασδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια, βλάβη, κόστος ή έξοδό ή εξαιτίας άλλων αιτιάσεων (είτε προκλήθηκαν από αμέλεια της επιχείρησης, των υπαλλήλων της, των συνεργατών της ή αλλιώς) που προέρχονται έξωθεν ή σε σχέση με την παροχή των σεμιναρίων / εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και η ολική υπαιτιότητα της επιχείρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των χρεώσεων της για την παροχή των προγραμμάτων εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται ρητώς στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 10. Τα οχήματα σταθμεύουν με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους σε όλες τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Η επιχείρηση δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε υπαιτιότητα για απώλεια ή βλάβη σε οχήματα.
 11. Τα προσωπικά αντικείμενα αποτελούν ευθύνη των εκπαιδευομένων σε κάθε στιγμή και σε κάθε εγκατάσταση εκπαίδευσης της επιχείρησης. Η επιχείρηση δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε υπαιτιότητα για απώλεια ή ζημία σε προσωπικά αντικείμενα.
 12. Δεν εγκρίνεται η συλλογή ή κοινοποίηση και διαμοιρασμός εικόνων ή ήχου κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων / εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια από την επιχείρηση.
 13. Η επιχείρηση μπορεί να διορθώνει οποιοδήποτε τυπογραφικό ή άλλο λάθος ή παράλειψη σε οποιοδήποτε διαφημιστικό φυλλάδιο, προωθητικό κείμενο, αναφορά ή άλλο έγγραφο σχετικό με την παροχή του σεμιναρίου ή του εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς υπαιτιότητα προς τον εκπαιδευόμενο.
 14. Η επιχείρηση μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των εκπαιδευομένων, να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο σεμινάριο / εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες εθνικές διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας ή άλλης νομικής υποχρέωσης ή που δεν επηρεάζει ουσιαστικώς τη φύση ή την ποιότητα του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος.
 15. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με το “έντυπο εγγραφής” και το “έντυπο πληρωμής” αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβεβλημένων μερών, υπερέχουν οιασδήποτε συμφωνίας ή κατανόησης και δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν εκτός αν γραπτώς συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Όλοι οι υπόλοιποι όροι, αναφερόμενοι ή υπονοούμενοι από το νόμο ή αλλιώς, εξαιρούνται κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.
 16. Οποιαδήποτε ειδοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται να δίνεται από οποιοδήποτε μέρος προς το άλλο υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να είναι γραπτή απευθυνόμενη στο άλλο μέρος στην καταχωρημένη έδρα του ή εγκατάστασή του ή οποιαδήποτε διεύθυνση που θα έχει οριστεί στο σχετικό χρόνο προς το μέρος που κάνει την ειδοποίηση.
 17. Η Ελληνική Νομοθεσία εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση στην οποία αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις εφαρμόζονται και τα μέρη συμφωνούν να απευθύνονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
 18. Η επιχείρηση δεν είναι υπαίτια για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας σύμβασης που προκαλείται από γεγονότα έξω από τον λογικό μας έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι εξαντλητικώς, θεομηνιών, πυρκαγιάς, αστραπής, έκρηξης, πολέμου, αναταραχών, πλημμυρών, βιομηχανικού ανταγωνισμού (που περιλαμβάνουν εργαζομένους ή όχι), διακοπών ή βλαβών στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, πανδημιών, εξαιρετικών καιρικών φαινομένων, ενεργειών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της γενικής κυβέρνησης ή άλλων αρχών.

Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής και εφαρμόζει μία Πολιτική Απορρήτου που λειτουργεί σε συνέργεια με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Απαιτούμε, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες για τις οποίες κάνεις εγγραφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τίτλος εργασίας
 • Υπογραφή
 • Πληροφορίες επικοινωνίας περιλαμβανομένων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου
 • Δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • Άλλες πληροφορίες σχετικά με έρευνες και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων
 • Αριθμοί μητρώου εγγραφής σε θεσμοθετημένα επιμελητήρια / αριθμοί καταχώρησης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Πληροφορίες επικοινωνίας εργασίας, όπως θέση εργασίας, τμήμα και όνομα του οργανισμού εργασίας
 • Λεπτομέρειες πληρωμής συμπεριλαμβανομένων ΑΦΜ και αριθμού λογαριασμού τραπέζης
 • Πληροφορίες εγγραφής και απεγγραφής σε προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες
 • Πληροφορίες εγγραφής και απεγγραφής σε λίστες ηλεκτρονικών διευθύνσεων
 • Το περιεχόμενο που προσφέρεις (όπως φωτογραφίες, άρθρα, αξιολογήσεις, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία)
 • Επαγγελματικά προσόντα, βιογραφικά σημειώματα, αναφορές, λεπτομέρειες εκπαίδευσης
 • Φωτογραφίες και βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
 • Ώρα εγγραφής, προσέλευσης και πληροφορίες απουσιών

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

 • Διοίκηση πελατών και προμηθευτών
 • Προμήθεια και μεταφορά υπηρεσιών ή προϊόντων για τις οποίες έχει τοποθετηθεί παραγγελία από εσένα
 • Διαχείριση πληρωμών των παραστατικών και συλλογή χρεών
 • Εναρμόνιση με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και / ή εφαρμοστικών νόμων και κανονισμών
 • Προστασία από και παρεμπόδιση οιασδήποτε απάτης ή μη εγκεκριμένης συναλλαγής
 • Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, σημειώσεων και υποστήριξης προϊόντων
 • Αποπροσωποποίηση προσωπικών πληροφοριών
 • Καταχώριση και ενημέρωση οποιασδήποτε εγγραφής και απεγγραφής μας έχεις υποδείξει, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα προσαρμόζονται και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λαμβάνεις πλέον ηλεκτρονικά μηνύματα λιστών από τις οποίες έχεις απεγγραφεί.
 • Έλεγχος της καταλληλόλητας για να εγγραφείς σε σεμινάρια / εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Εναρμόνιση με κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία
 • Χρήση προσωπικών πληροφοριών με τρόπο ανώνυμο και συλλογικό για λόγους έρευνας, ανάλυσης και δημοσκοπήσεων.
 • Οποιοσδήποτε άλλος λόγος επεξεργασίας των προσωπικών σου πληροφοριών, ο οποίος συμφωνήθηκε με εσένα
 • Για να παρέχουμε σε εσένα τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι σημαντικό να μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει, ότι η συλλογή δεδομένων είναι σημαντική για την εκπλήρωση της σχέσης που έχουμε μαζί σου, και όπου αυτό δεν απαιτείται, εμείς έχουμε νόμιμο συμφέρον στη συλλογή των προσωπικών σου δεδομένων ή χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για την εναρμόνισή μας με νομικές και ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που δεν έχουμε νόμιμο συμφέρον ή δεν χρειαζόμαστε τις πληροφορίες σου για να εκπληρώσουμε τη σχέση που έχουμε μαζί σου, θα ζητήσουμε την αποκλειστική συναίνεσή σου.

Γνωστοποιήσεις των πληροφοριών σου:

Στο πλαίσιο των σκοπών όπως απαριθμούνται παραπάνω, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως τράπεζες ή παρόχους τεχνικής υποστήριξης και μηχανοργάνωσης ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα με τρόπο ανώνυμο σε τρίτα μέρη για λόγους στατιστικής ή έρευνας.

Κάνοντας εγγραφή και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της επιχείρησης που παρέχονται σε σχέση ή εκ μέρους τρίτου μέρους, θα προβούμε σε επεξεργασία και διαμοιρασμό των πληροφοριών σου με το άλλο μέρος με σκοπό να παρέχουμε τις υπηρεσίες, για τις οποίες συμβλήθηκες. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος που περιλαμβάνεται θα πρέπει να αναφέρεται κατά την παρουσίαση και προβολή των υπηρεσιών. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου άμεσα και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σου σε συμφωνία με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και άλλες πολιτικές.

Αν εγγραφείς σε υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση ή αξιολόγηση από τρίτους φορείς πιστοποίησης, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σου στο βαθμό που είναι απαραίτητο με σκοπό την επεξεργασία της πιστοποίησης και της αντίστοιχης έκδοσης διπλώματος / πιστοποιητικού, όπως για την καταλληλόλητα των πληροφοριών και της τεκμηρίωσης. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν μαζί σου άμεσα και να επεξεργαστούν τις δικές σου πληροφορίες σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και άλλες πολιτικές. Θα διασφαλίσουμε, ότι όπου είναι σχετικό θα εφαρμόζονται συμβατικές δικλείδες ασφαλείας για να βεβαιωθούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη γνωστοποίηση των δικών σου προσωπικών δεδομένων σε τρίτο μέρος. Ποτές δεν θα δώσουμε δικές σου προσωπικές πληροφορίες  σε κανέναν άλλο, εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται κάτι τέτοια από την Ελληνική Νομοθεσία.

Πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σου Δεδομένα:

Κανονικά τηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης που έχουμε με εσένα και για περίοδο 7 ετών με τη λήξη της σύμβασης ή της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε εσένα, εκτός εάν τα δεδομένα σχετίζονται με επαγγελματικές πιστοποιήσεις ή προσόντα που παρέχονται από εμάς σε εσένα, για τα οποία μπορείς να αιτηθείς αποδείξεων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας, τα οποία μπορούν να τηρούνται για μία περίοδο 50 ετών, εφόσον κάτι τέτοιο είναι προς το δικό σου συμφέρον. Μόνο σε περίπτωση που υφίσταται νομική υποχρέωση, ή όπου είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των δικών μας συμφερόντων στο πλαίσιο δικονομικών διαδικασιών, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια Πληροφοριών:

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε, ότι οι πληροφορίες σου είναι ασφαλείς. Για να αποτρέψουμε μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση, έχουμε εφαρμόσεις κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να περιφρουρήσουμε και να ασφαλίσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε.

Επιπρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις για τη Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ορίζουν τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα διαθέτει η επιχείρηση. Συμπληρώνοντας το έντυπο εγγραφής, αγοράζοντας κάποια συνδρομή και / ή χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της επιχείρησης, ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται και συμφωνεί να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ορισμοί

“Επιχείρηση”: η ατομική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ – ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ η οποία είναι καταχωρημένη στην ΑΑΔΕ, στην Ελλάδα με ΑΦΜ 141514290.

“Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα”: εκείνο το λογισμικό εκπαίδευσης προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, όπου εκπαιδευτικό υλικό αποθηκεύεται και μπορεί να έχει πρόσβαση ένας εκπαιδευόμενος.

“Εκπαιδευόμενος”: το πρόσωπο που εγγράφεται σε συνδρομή κάθε πρόσωπο εκ μέρους του οποίου ενεργεί ο εκπαιδευόμενος.

“Συνδρομή”: η συμβατική σχέση μεταξύ του εκπαιδευομένου και της επιχείρησης, που επιτρέπει την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Συνδρομή και Πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει μη αποκλειστική και μη διαβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης του υλικού στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα, βάσεις της συνδρομής της/του σε οποιοδήποτε μέρος ή τοποθεσία. Η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει εκείνο το υλικό και τους πόρους που είναι ειδικές για την υπόψη συνδρομή. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί ή μεταβάλλει και όπου είναι κατάλληλο να προσαρμόζει το υλικό στην διαδικτυακή πλατφόρμα οποιαδήποτε στιγμή.

Η επιχείρηση είναι ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και αντίστοιχων διεθνών συμφωνιών. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της επί αυτού του θέματος.

Υλικό, που μπορεί κάποιος να κατεβάσει και να αποθηκεύσει στη συσκευή του, μπορεί να γίνει διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων σεμιναρίων, ηλεκτρονικών περιοδικών και άρθρων. Υλικό από την εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα απαγορεύεται να τροποποιείται και να υπόκειται σε επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο από τον εκπαιδευόμενο. Όλο το υλικό της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας πρέπει να διατηρεί το όνομα της επιχείρησης και τον διακριτικό της τίτλο, οποιαδήποτε νομική υποσημείωση και δηλώσεις αποποίησης ευθυνών (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων), και οποιαδήποτε αναφορά στον συγγραφέα.

Ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για να έχει πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα. Ο εκπαιδευόμενος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την ταυτότητα και τους κωδικούς άλλου προσώπου για να αποκτήσει πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα, ή να διαμοιράζει τη δική του ταυτότητα και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης με άλλα πρόσωπα. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ειδοποιεί την επιχείρηση γραπτώς άμεσα αν αυτή/αυτός ενημερωθεί για μη εγκεκριμένη χρήση του λογαριασμού της/του. Ο εκπαιδευόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών που έχουν τοποθετηθεί, μέσω της συνδρομής της/του ή αλλιώς χρησιμοποιώντας την ταυτότητα της/του και τους κωδικούς πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα πληροφοριών ασφαλείας.

Ο εκπαιδευόμενος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες της επιχείρησης για να αντιγράψει, να αποθηκεύσει, να φιλοξενήσει, να μεταδώσει, να αποστείλει, να χρησιμοποιήσει, να δημοσιεύσει ή να διανείμει  οποιοδήποτε υλικό περιέχει ή αποτελείται από ή συνδέεται με κακόβουλο λογισμικό, ηλεκτρονικό ιό, λογισμικό trojan, λογισμικό τύπου worm ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό, είτε διεθνώς είτε τοπικώς. Ο εκπαιδευόμενος απαγορεύεται να διεξάγει οποιαδήποτε συστημική ή αυτόματη  συλλογή δεδομένων και ενεργειών για ή σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την ηλεκτρονική ταυτότητα και τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αν για οποιαδήποτε λογική αντίληψη της επιχείρησης ο εκπαιδευόμενος δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Πληρωμή

Το κόστος της συνδρομής πρέπει να πληρωθεί από τον εκπαιδευόμενο μέσω των τρόπων πληρωμής που αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί από τον εκπαιδευόμενο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, κατάθεση σε τράπεζα ή άλλων μεθόδων αποδεκτών από την επιχείρηση. Άμεση λήψη των πραγματοποιηθέντων καταθέσεων λαμβάνει η επιχείρηση γύρω στις 10 κάθε μηνός. Μέχρι τη λήψη της πληρωμής, το διαδικτυακό υλικό και τα στοιχεία πρόσβασης δεν θα παραχωρούνται. Η επιχείρηση θα αποστείλει μία ηλεκτρονική απόδειξη στον εκπαιδευόμενο μόλις προβεί σε πληρωμή ή σε δημιουργία πλάνου πληρωμών. Αν ο εκπαιδευόμενος θέλει να αλλάξει τους όρους πληρωμής της συνδρομής που ορίζονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και η επιχείρηση συμφωνεί να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση θα ειδοποιήσει τον εκπαιδευόμενο για οποιαδήποτε αλλαγή προς τον εκπαιδευόμενο γραπτώς. Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή που αιτείται ο εκπαιδευόμενος.

Η πληρωμή της συνδρομής δεν επιστρέφεται και οποιαδήποτε αποζημίωση τίθεται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης.

Περιορισμοί

Το υλικό των συνδρομών που είναι διαθέσιμο στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα είναι σχεδιασμένο για χρήση επαγγελματικών ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων. Το υλικό των συνδρομών δεν πρέπει να αποτελεί την βάση ή το υποκατάστατο οποιασδήποτε επαγγελματικής συμβουλής. Αν και η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει την ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας, δεν παρέχει καμμία εξουσιοδότηση, εγγύηση ή αναπαράσταση, που είτε αναφέρονται ρητώς είτε υπονοούνται, ότι το εν λόγω υλικό της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή ενημερωμένο. Το υλικό που παρέχεται παρουσιάζει τις επαγγελματικές απόψεις και θεωρήσεις των ομιλητών και των δημιουργών. Η επιχείρηση δεν φέρει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη προερχόμενη από την εξάρτηση ή εμπιστοσύνη σε αυτό το υλικό.

Η επιχείρηση δεν εγγυάται, ότι η εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτή, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή αδιάκοπα προσβάσιμο. Η πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Η επιχείρηση μπορεί να αναστείλει, να αποσύρει, να διακόψει ή να αλλάξει όλα ή οποιοδήποτε τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας χωρίς ειδοποίηση και δεν θα είναι υπαίτια αν για οποιοδήποτε λόγο η εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η επιχείρηση αποκλείει όλους τους όρους, εξουσιοδοτήσεις, αναπαραστάσεις ή άλλες προϋποθέσεις που μπορεί να εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα ή τη συνδρομή ή κάθε διαθέσιμο περιεχόμενο σύμφωνα με αυτή, είτε ρητό είτε υπαινικτικό. Η επιχείρηση δεν είναι υπαίτια για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, είτε εντός σύμβασης ή λόγω αδικήματος (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίασης θεσμοθετημένου δικαιώματος ή αλλιώς που προκύπτει από ή σε σχέση με: (1) χρήση ή μη δυνατότητα χρήσης της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας, (2) οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή βλάβη που προκαλείται από κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις DDoS, ή άλλο τεχνολογικό κακόβουλο υλικό που μπορεί να μολύνει την ηλεκτρονική συσκευή σου, το λογισμικό σου, τα δεδομένα σου ή άλλο ιδιόκτητο υλικό, ή (3) χρήση ή εξάρτηση από περιεχόμενο που προβάλλεται στην εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα. Η επιχείρηση σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται υπαιτιότητα για: (1) απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εισοδήματος, (2) διακοπή λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης, (3) απώλεια προϋπολογισμένων αποταμιεύσεων, (4) απώλεια επαγγελματικών ευκαιριών, πελατείας ή φήμης, ή (4) οποιασδήποτε έμμεσης ή επακόλουθης βλάβης ή ζημίας. Κανένας από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την υπαιτιότητα για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προέρχεται από αμέλεια ή απάτη ή δόλια παραπλάνηση ή οποιαδήποτε άλλη υπαιτιότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την Ελληνική Νομοθεσία.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, το αντικείμενό τους και η σύνταξή τους, καθώς και τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Και οι δύο υποκείμεθα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Πολιτική Παραπόνων

Στοχεύουμε πάντα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους εκπαιδευόμενούς μας. Όμως αν έχεις κάποιο παράπονο για οποιοδήποτε μέρος σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο έχεις συμμετάσχει, θέλουμε να το ακούσουμε από εσένα, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Παρακαλώ τηλεφώνησέ μας στο +30 215 5209080

Ή στείλε μας μία επιστολή στη διεύθυνση:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΥΠΝΟΥΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ
MBC Πολυχώρος Αθήνας
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 106
Αθήνα
Τ.Κ. 11741
Αττική
Ελλάδα

Ή στείλε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agrypnous.gr

Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημά σου μόλις το λάβουμε. Αν απαιτεί περισσότερη διερεύνηση από μέρους μας, θα σε ενημερώσουμε για την εξέλιξη των ενεργειών μας εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του και στοχεύουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στο αίτημά σου εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Η επιχείρηση μπορεί να αλλάξει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενημερώνοντας την παρούσα σελίδα. Οι αλλαγές υπερισχύουν οποιασδήποτε προηγούμενης πολιτικής ή συμφωνιών και η τελευταία έκδοση που δημοσιεύεται εδώ θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να ελέγχεις αυτή τη σελίδα περιοδικά για να διασφαλίζεις ότι συμφωνείς με οποιαδήποτε αλλαγή. Όλες οι ενημερώσεις και τροποποιήσεις είναι εφαρμοστέες άμεσα μετά από ειδοποίηση, την οποία εμείς θα κάνουμε με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης άλλα όχι εξαντλητικώς της αποστολής ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας συμφωνίας ή άλλης ειδοποίησης στην ιστοσελίδα.

Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας θα σημαίνει την αποδοχή της τελευταίας έκδοσης των όρων και των προϋποθέσεων και αυτής της συμφωνίας.

Η παρούσα έκδοση είναι η Ε03.07.2022.